Przetargi.pl
Kodeks rodzinny i opiekuńczy

z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wyjaśnienia

Spis treści

Tytuł I - Małżeństwo
DZIAŁ I - Zawarcie małżeństwa
DZIAŁ II - Prawa i obowiązki małżonków
DZIAŁ III - Stosunki majątkowe między małżonkami
Rozdział I - Wspólność ustawowa
Rozdział II - Zmiana lub wyłączenie wspólności ustawowej
Rozdział III - Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa
DZIAŁ IV - Ustanie małżeństwa
DZIAŁ V - (30) Separacja
Tytuł II - Pokrewieństwo
DZIAŁ I - Rodzice i dzieci
Rozdział I - Pochodzenie dziecka
Rozdział II - Stosunki między rodzicami a dziećmi
Oddział 1 - Przepisy ogólne
Oddział 2 - Władza rodzicielska
DZIAŁ II - (46) Przysposobienie
DZIAŁ III - Obowiązek alimentacyjny
Tytuł III - Opieka i kuratela
DZIAŁ I - Opieka nad małoletnim
Rozdział I - Ustanowienie opieki
Rozdział II - Sprawowanie opieki
Rozdział III - Nadzór nad sprawowaniem opieki
Rozdział IV - Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
DZIAŁ II - Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
DZIAŁ III - Kuratela

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną