Przetargi.pl
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity) - Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.01.124.136
2001.11.30 zm. Dz.U.01.125.1368
2003.01.01 zm. przen. Dz.U.01.110.1189
zm. Dz.U.02.169.1387
zm. Dz.U.03.42.363
2003.07.01 zm. Dz.U.03.42.363
2005.02.05 zm. Dz.U.04.172.1804

Dział I - Księgi wieczyste
Rozdział 1 - Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej
Rozdział 2 - Ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie
Rozdział 3 - (skreślony).

Dział II - Hipoteka
Rozdział 1 - Hipoteka w ogólności
- Oddział 1 - Przepisy ogólne
- Oddział 2 - Przelew wierzytelności hipotecznej
- Oddział 3 - Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki
- Oddział 4 - Wygaśnięcie hipoteki
Rozdział 2 - Hipoteka kaucyjna
Rozdział 21 - Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
Rozdział 3 - Hipoteka przymusowa

Dział III - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną