Przetargi.pl
Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. z dnia 26 lipca 1995 r.) - Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Spis treści

1996-01-01 zm.wyn.z: Dz.U.95.141.692
1997-01-01 zm. Dz.U.96.106.496
1997-02-08 zm. Dz.U.97.6.31
1997-07-18 zm. Dz.U.97.80.506
1997-09-26 zm. Dz.U.97.106.678
1999-01-01 zm. Dz.U.98.106.668

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy
Rozdział 3 - Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i internatowo-hotelowymi
Rozdział 4 - Zakwaterowanie stałe żołnierzy zawodowych
Rozdział 5 - Zakwaterowanie tymczasowe żołnierzy zawodowych
Rozdział 6 - Sprzedaż osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych
Rozdział 7 - Zakwaterowanie przejściowe
Rozdział 8 - Przepisy karne
Rozdział 9 - Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną