Przetargi.pl
Podatki i opłaty lokalne

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity) - Podatki i opłaty lokalne

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.02.9.84
2002.11.30 zm. Dz.U.02.200.1683
2003.01.01 zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.03.110.1039
2003.11.29 zm. Dz.U.03.203.1966
2003.12.09 zm. Dz.U.03.200.1953
2004.01.01 zm.wyn.z M.P.03.51.804
zm. Dz.U.03.96.874
zm. Dz.U.03.188.1840
2004.05.01 zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
zm. Dz.U.04.96.959
2004.05.31 zm. Dz.U.04.123.1291
2005.01.01 zm.wyn.z M.P.04.43.753
zm.wyn.z M.P.04.46.794
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - (5) Podatek od nieruchomości
Rozdział 2a - (22) Ewidencja podatkowa nieruchomości
Rozdział 3 - Podatek od środków transportowych
Rozdział 4 - Podatek od posiadania psów
Rozdział 5 - Opłaty lokalne
Rozdział 6 - Przepisy końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną