Przetargi.pl
Kodeks karny skarbowy

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z dnia 15 października 1999 r.) - Kodeks karny skarbowy

Wyjaśnienia

Spis teści

Dz.U.99.83.930
2000.07.27 zm. Dz.U.00.60.703
2000.09.01 zm. Dz.U.00.62.717
2001.03.01 zm. Dz.U.01.11.82
2001.10.17 zm. Dz.U.01.106.1149
2002.05.01 zm. Dz.U.02.41.365
2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676
2002.07.01 zm. Dz.U.02.89.804
2002.10.01 zm. Dz.U.02.141.1178
2003.01.01 zm. Dz.U.02.213.1803
2003.06.15 zm. Dz.U.03.84.774
2003.09.01 zm. Dz.U.03.137.1302
2004.05.01 zm. Dz.U.03.162.1569
zm. Dz.U.04.29.257
zm. Dz.U.04.68.623
2004.05.02 zm. Dz.U.04.97.963
2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808

Tytuł I - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
DZIAŁ I - CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział 1 - Przepisy wstępne
Rozdział 2 - Zaniechanie ukarania sprawcy
Rozdział 3 - Przestępstwa skarbowe
Rozdział 4 - Wykroczenia skarbowe
Rozdział 5 - Objaśnienie wyrażeń ustawowych
DZIAŁ II - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział 6 - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
Rozdział 7 - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
Rozdział 8 - (38) Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
Rozdział 9 - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych (52)
Rozdział 10 - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko prywatyzacji mienia Skarbu Państwa

Tytuł II - Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
DZIAŁ I - PRZEPISY WSTĘPNE
Rozdział 11 - Przepisy ogólne
Rozdział 12 - Strony
Rozdział 13 - Zabezpieczenie majątkowe
Rozdział 14 - Właściwość organów dochodzenia
DZIAŁ II - POCIąGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODą SPRAWCY
Rozdział 15 - Postępowanie mandatowe
Rozdział 16 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Oddział 1 - Przebieg negocjacji
Oddział 2 - Zezwolenie
DZIAŁ III - POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
DZIAŁ IV - POSTĘPOWANIE PRZED SąDEM
Rozdział 17 - Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Rozdział 18 - Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia
DZIAŁ V - POSTĘPOWANIE NAKAZOWE
DZIAŁ VI - POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH
Rozdział 19 - Przesłanki
Rozdział 20 - Przebieg postępowania

Tytuł III - Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
DZIAŁ I - CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział 21 - Zakres obowiązywania
Rozdział 22 - Postępowanie
DZIAŁ II - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział 23 - Wykonywanie kar
Rozdział 24 - Wykonywanie środków karnych

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną