Przetargi.pl
Podatek rolny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (jednolity tekst) - Podatek rolny

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.93.94.431
1994.01.19 zm. Dz.U.94.1.3
1997.01.01 zm. Dz.U.96.91.409
1997.05.15 zm. Dz.U.97.43.272
1998.01.01 zm. Dz.U.97.137.926
1998.09.05 zm. Dz.U.98.108.681
2001.08.22 zm. Dz.U.01.81.875
2002.11.30 zm. Dz.U.02.200.1680
2003.01.01 zm. Dz.U.02.200.1680
zm. Dz.U.03.110.1039
2003.11.17 zm. Dz.U.03.162.1568

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Zasady ustalania podatku
Rozdział 3 (skreślony)
Rozdział 4 - Zwolnienia i ulgi podatkowe
Rozdział 5 - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną