Przetargi.pl
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2000 r.) - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.00.86.959
2001.05.28 zm. Dz.U.00.103.1099
2001.10.01 zm. Dz.U.01.100.1085
2003.01.01 zm. Dz.U.02.121.1031
zm. Dz.U.02.199.1672
2003.05.25 zm. Dz.U.03.80.721
2003.09.01 zm. Dz.U.03.137.1302
2003.12.26 zm. Dz.U.03.210.2037
2004.01.01 zm. Dz.U.03.96.874
2004.01.15 zm. Dz.U.04.6.42
2004.01.30 zm. Dz.U.04.6.42
2004.05.01 zm. Dz.U.04.6.42
zm. Dz.U.04.42.386
zm. Dz.U.04.54.535
2004.05.31 zm. Dz.U.04.123.1291
2004.07.01 zm. Dz.U.04.116.1203

Rozdział 1 - Przedmiot opodatkowania
Rozdział 2 - Obowiązek podatkowy
Rozdział 3 - Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku
Rozdział 4 - Zwolnienia od podatku
Rozdział 5 - Zapłata, pobór i zwrot podatku
Rozdział 6 - Właściwość organów podatkowych
Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną