Przetargi.pl
O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. (tekst jednolity) - O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.00.98.1070
2001.03.24 zm. Dz.U.01.16.167
2001.04.24 zm. Dz.U.01.4.27
2002.01.01 zm. Dz.U.01.154.1800
2003.01.01 zm. Dz.U.02.216.1824
2003.01.15 zm. Dz.U.02.240.2058
2003.06.01 zm. Dz.U.03.65.594
2004.01.01 zm. Dz.U.02.25.253
zm. Dz.U.02.153.1271
2004.07.01 zm. Dz.U.04.146.1546
2004.09.22 zm. Dz.U.02.25.253
2004.10.15 zm. Dz.U.04.213.2157
2005.01.01 zm. Dz.U.04.281.2783

Rozdział 1 - Kasy mieszkaniowe
Rozdział 2 - Umowa o kredyt kontraktowy
Rozdział 3 - Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
Rozdział 4 - Towarzystwa budownictwa społecznego TBS
Rozdział 4a - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Rozdział 5 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną