Przetargi.pl
Koszty sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. (tekst jednolity) - Koszty sądowych w sprawach cywilnych

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.02.9.88
2003.01.28 zm. Dz.U.02.233.1955
2003.04.01 zm. Dz.U.03.45.391
2004.01.01 zm. Dz.U.03.96.874
zm. Dz.U.03.139.1323
2004.10.01 zm. Dz.U.04.210.2135

DZIAŁ I - Przepisy ogólne
DZIAŁ II Opłaty sądowe
Rozdział 1 - Wpis
Rozdział 2 - Opłata kancelaryjna
DZIAŁ III - Wydatki
DZIAŁ IV - Przepisy końcowe i przechodnie

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną