Przetargi.pl
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.02.144.1204
2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959
2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną
Rozdział 3 - Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną
Rozdział 4 - Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
Rozdział 5 - Przepisy karne
Rozdział 6 - Zmiany w przepisach obowiązujących

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną