Przetargi.pl
Ustawa o lasach

z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity) - Ustawa o lasach

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.00.56.679
2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958
2001.01.01 zm. przen. Dz.U.00.12.136
2001.03.30 zm. Dz.U.00.120.1268
2002.01.01 zm. Dz.U.01.145.1623
2002.04.01 zm. Dz.U.02.25.253
2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984
2003.01.01 zm. Dz.U.01.110.1189
zm. Dz.U.02.200.1682
2003.05.25 zm. Dz.U.03.80.721
2003.07.11 zm. Dz.U.03.80.717
2003.11.17 zm. Dz.U.03.162.1568
2004.01.01 zm. Dz.U.03.203.1966
2004.05.01 zm. Dz.U.03.229.2273
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.93.894
2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Gospodarka leśna
Rozdział 3 - Lasy ochronne
Rozdział 4 - Plan urządzenia lasu
Rozdział 5 - Zasady udostępniania lasów
Rozdział 6 - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Rozdział 6a - Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych
Rozdział 7 - Służba Leśna
Rozdział 8 - Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Rozdział 9 (36) (uchylony)
Rozdział 10 - Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną