Przetargi.pl
Prawo prywatne międzynarodowe

Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 1965 r.) - Prawo prywatne międzynarodowe

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.65.46.290
1995.10.20 zm. Dz.U.95.83.417
1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532

I. Przepisy ogólne
II. Osoby
III. Forma czynności prawnej
IV. Przedawnienie roszczeń
V. Małżeństwo
VI. Pokrewieństwo
VII. Opieka i kuratela
VIII. Własność i inne prawa rzeczowe
IX. Zobowiązania
X. Stosunki pracy
XI. Spadki
XII. Przepisy końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną