Przetargi.pl
Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity) Dz.U.95.54.288 - Prawo spółdzielcze

Wyjaśnienia

Spis treści

1995.12.28 zm. Dz.U.95.133.654
1996.01.01 zm. Dz.U.96.5.32
1996.06.02 zm. Dz.U.96.24.110
1996.07.01 zm. Dz.U.96.43.189
1997.04.20 zm. Dz.U.97.32.183
1997.10.22 zm. Dz.U.97.121.770
1997.10.24 zm. Dz.U.97.111.723
1999.05.21 zm. Dz.U.99.40.399
1999.09.01 zm. Dz.U.99.60.636
1999.09.24 zm.wyn.z Dz.U.99.77.874
1999.12.14 zm. Dz.U.99.99.1151
2001.01.01 zm. Dz.U.97.121.769
2001.04.24 zm. Dz.U.01.4.27
2001.07.06 zm.wyn.z Dz.U.01.69.724
2003.01.15 zm. Dz.U.02.240.2058

CZĘŚĆ I - SPÓŁDZIELNIE
Tytuł I Przepisy wspólne
DZIAŁ I - SPÓŁDZIELNIA I JEJ STATUT
DZIAŁ II - TRYB ZAKŁADANIA I REJESTROWANIA SPÓŁDZIELNI
DZIAŁ III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
DZIAŁ IV - ORGANY SPÓŁDZIELNI
Rozdział 1 - Walne zgromadzenie
Rozdział 2 - Rada nadzorcza
Rozdział 3 - Zarząd
Rozdział 4 - Przepisy wspólne dla rady i zarządu
Rozdział 5 - Zebrania grup członkowskich
DZIAŁ V - (skreślony)
DZIAŁ VI - (skreślony)
DZIAŁ VII - GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
DZIAŁ VIII - LUSTRACJA
DZIAŁ IX - ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁDZIELNI
DZIAŁ X - (skreślony)
DZIAŁ XI - PODZIAŁ SPÓŁDZIELNI
DZIAŁ XII - LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI
DZIAŁ XIII - UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI
Tytuł I - Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych
DZIAŁ I - SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ
Rozdział 1 - Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Oddział 1 - Przedmiot działalności i członkostwo
Oddział 2 - Wkłady gruntowe i pieniężne
Oddział 3 - Praca
Oddział 4 - Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy
Oddział 5 - Fundusze spółdzielni, dochód i jego podział
Rozdział 2 - (skreślony)
Rozdział 3 - Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
Rozdział 4 - (skreślony)
DZIAŁ II - SPÓŁDZIELNIE KÓŁEK ROLNICZYCH (USŁUG ROLNICZYCH)
DZIAŁ III - SPÓŁDZIELNIE PRACY
DZIAŁ IV - (41)(uchylony)

CZĘŚĆ II - ZWIĄZKI SPÓŁDZIELCZE I KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA
Tytuł I - Związki spółdzielcze
Tytuł II - Krajowy Samorząd Spółdzielczy

CZĘŚĆ III - ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną