Przetargi.pl
Prawo wekslowe

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. z dnia 11 maja 1936 r.) - Prawo wekslowe

Spis treści

Dz.U.36.37.282
Tytuł I - Weksel trasowany
DZIAŁ I - Wystawienie i forma wekslu
DZIAŁ II - Indos
DZIAŁ III - Przyjęcie
DZIAŁ IV - Poręczenie wekslowe
DZIAŁ V - Płatność
DZIAŁ VI - Zapłata
DZIAŁ VII - Zwrotne poszukiwanie spowodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia
DZIAŁ VIII - WYRĘCZENIE
1. Przepisy ogólne
2. Przyjęcie przez wyręczenie
3. Zapłata przez wyręczenie
DZIAŁ IX. - WTÓROPISY I ODPISY WEKSLU
1. Wtóropisy
2. Odpisy
DZIAŁ X - Zmiany
DZIAŁ XI - Przedawnienie
DZIAŁ XII - Przepisy ogólne
DZIAŁ XIII - Roszczenie z tytułu niesłusznego zbogacenia
DZIAŁ XIV - Kolizja ustaw
DZIAŁ XV - Protest
DZIAŁ XV. - Weksle zaginione
Tytuł II - Weksel własny
Tytuł III - Przepisy końcowe i przejściowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną