Przetargi.pl
Kodeks spółek handlowych

z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) - Kodeks spółek handlowych

Spis treści

Tytuł I - Przepisy ogólne
Dział I - Przepisy wspólne
Dział II - Spółki osobowe
Dział III - Spółki kapitałowe
Tytuł II - Spółki osobowe
Dział I - Spółka jawna
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Stosunek do osób trzecich
Rozdział 3 - Stosunki wewnętrzne spółki
Rozdział 4 - Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika
Rozdział 5 - Likwidacja
Dział II - Spółka partnerska
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Stosunek do osób trzecich - Zarząd spółki
Rozdział 3 - Rozwiązanie spółki
Dział III - Spółka komandytowa
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Stosunek do osób trzecich
Rozdział 3 - Stosunki wewnętrzne spółki
Dział IV - Spółka komandytowoakcyjna
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Powstanie spółki
Rozdział 3 - Stosunek do osób trzecich
Rozdział 4 - Stosunki wewnętrzne spółki
Rozdział 5 - Rozwiązanie i likwidacja spółki - Wystąpienie wspólnika
Tytuł III - Spółki kapitałowe
Dział I - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rozdział 1 - Powstanie spółki
Rozdział 2 - Prawa i obowiązki wspólników
Rozdział 3 - Organy spółki
Oddział 1 - Zarząd
Oddział 2 - Nadzór
Oddział 3 - Zgromadzenie wspólników
Rozdział 4 - Zmiana umowy spółki
Rozdział 5 - Wyłączenie wspólnika
Rozdział 6 - Rozwiązanie i likwidacja spółki
Rozdział 7 - Odpowiedzialność cywilnoprawna
Dział II - Spółka akcyjna
Rozdział 1 - Powstanie spółki
Rozdział 2 - Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Rozdział 3 - Organy spółki
Oddział 1 - Zarząd

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną