Przetargi.pl
Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r.) - Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Spis treści

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Przetarg ustny nieograniczony
Rozdział 3 - Przetarg ustny ograniczony
Rozdział 4 - Przetarg pisemny nieograniczony
Rozdział 5 - Przetarg pisemny ograniczony
Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną