Przetargi.pl
Podatek od spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst jednolity) - Podatek od spadków i darowizn

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.97.16.89
1997.04.11 zm.wyn.z Dz.U.97.34.209
1998.01.01 zm. Dz.U.97.137.926
1999.04.01 zm. Dz.U.97.139.932
2000.02.29 zm.wyn.z Dz.U.00.13.169
2000.04.15 zm. Dz.U.00.22.270
2001.02.17 zm. Dz.U.01.8.64
2001.03.30 zm. Dz.U.00.120.1268
2003.01.01 zm. Dz.U.02.200.1681
2003.09.01 zm. Dz.U.03.137.1302
2003.11.17 zm. Dz.U.03.162.1568
2004.09.01 zm. przen. Dz.U.04.116.1205 - zob. tekst jednolity

Rozdział 1 - Przedmiot opodatkowania
Rozdział 2 - Obowiązek podatkowy
Rozdział 3 - Podstawa opodatkowania
Rozdział 4 - Wysokość podatku
Rozdział 5 - Płatnicy
Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną