Przetargi.pl
Gospodarowanie niektórymi składnikami mienia SP

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. z dnia 26 lipca 1996 r.) - Gospodarowanie niektórymi składnikami mienia SP

Spis treści

Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

1997-01-01 zm.: Dz.U.96.156.775
1997-07-18 zm.: Dz.U.97.80.509
1997-10-22 zm.: Dz.U.97.121.770

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Agencja Mienia Wojskowego
Rozdział 3 - Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Agencję
Rozdział 4 - Gospodarka finansowa Agencji
Rozdział 5 - Przepisy przejściowe, zmieniające i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną