Przetargi.pl
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

z dnia 19 października 1991 r. (tekst jednolity) - Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.01.57.603
2001.11.07 zm. Dz.U.01.122.1323
2002.01.01 zm. przen. Dz.U.01.52.539
zm. Dz.U.01.115.1229
zm. Dz.U.01.154.1793
zm. Dz.U.01.154.1800
2002.04.01 zm. Dz.U.02.25.253
2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676
2002.10.01 zm. Dz.U.02.155.1287
2003.02.06 zm. Dz.U.03.6.64
2003.05.25 zm. Dz.U.03.80.721
2003.07.16 zm. Dz.U.03.64.592
zm. Dz.U.03.122.1143
2003.08.14 zm. Dz.U.03.122.1143
2003.09.25 zm. Dz.U.03.49.408
2004.05.01 zm. Dz.U.04.92.880
2004.05.05 zm. Dz.U.04.69.624

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Agencja Nieruchomości Rolnych (1)
Rozdział 3 - Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Rozdział 4 - Gospodarka finansowa Agencji i Zasobu (26)
Rozdział 5 - Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
Rozdział 6 - Sprzedaż i nabywanie nieruchomości
Rozdział 7 - Trwały zarząd
Rozdział 8 - Dzierżawa i najem
Rozdział 9 - Gospodarka mieszkaniowa i socjalna
Rozdział 10 - Przepisy końcowe i przejściowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną