Przetargi.pl
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.03.80.717
2004.04.16 zm. Dz.U.04.6.41
2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Planowanie przestrzenne w gminie
Rozdział 3 - Planowanie przestrzenne w województwie
Rozdział 4 - Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
Rozdział 5 - Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
Rozdział 6 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną