Przetargi.pl
O ewidencji ludności i dowodach osobistych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity) - O ewidencji ludności i dowodach osobistych

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.01.87.960
2002.06.19 zm.wyn.z Dz.U.02.78.716
2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676
2003.01.01 zm. Dz.U.01.110.1189
2003.09.01 zm. Dz.U.03.128.1176
2004.01.25 zm. Dz.U.03.130.1190
2004.05.01 zm. Dz.U.04.93.887

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Obowiązek meldunkowy
Rozdział 3 - Zameldowanie
Rozdział 4 - Wymeldowanie
Rozdział 5 - Obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów
Rozdział 6 - Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
Rozdział 7 - Obowiązki właścicieli domów i lokali oraz innych podmiotów dysponujących tytułem prawnym do lokalu, a także dozorców i administratorów domów, sołtysów oraz zakładów pracy (10)
Rozdział 7a - Nadawanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Rozdział 8 - Dowód osobisty
Rozdział 8a - Prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Rozdział 8b - Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Rozdział 9 - Właściwość organów
Rozdział 10 - Przepisy karne
Rozdział 11 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną