Przetargi.pl
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity) - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.03.119.1116
2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177
2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591
2005.04.28 zm.wyn.z Dz.U.05.72.643

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
Rozdział 21 - Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Rozdział 3 - Prawo odrębnej własności lokalu
Rozdział 4 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną