Przetargi.pl
Scalanie i podział nieruchomości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 262) - Scalanie i podział nieruchomości

Spis treści

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Czynności wstępne
Rozdział 3 - Opracowanie projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
Rozdział 4 - Sposób sporządzania i rodzaje dokumentów niezbędnych w postępowaniu związanym ze scaleniem i podziałem nieruchomości
Rozdział 5 - Ustalenie opłat adiacenckich oraz rozliczenie kosztów
Rozdział 6 - Przepis końcowy

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną