Przetargi.pl
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r.) - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.01.71.733
2002.10.10 zm.wyn.z Dz.U.02.168.1383
2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984
2003.07.15 zm. Dz.U.03.113.1069
2004.07.01 zm. Dz.U.04.116.1203
2005.01.01 zm. Dz.U.04.281.2783
zm. Dz.U.04.281.2786
2005.04.26 zm. przen. Dz.U.04.281.2783 - zob. tekst jednolity
zm. przen. Dz.U.04.281.2786

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów (7)
Rozdział 3 - Mieszkaniowy zasób gminy
Rozdział 4 - Lokale socjalne
Rozdział 5 - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną