Przetargi.pl
O listach zastawnych i bankach hipotecznych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity) - O listach zastawnych i bankach hipotecznych

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.03.99.919
2003.10.01 zm. przen. Dz.U.03.60.535
2004.01.01 zm. przen. Dz.U.02.153.1271
2004.05.01 zm. przen. Dz.U.01.15.148

Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Listy zastawne
Dział III - Bank hipoteczny
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Czynności banku hipotecznego
Rozdział 3 - Wierzytelności zabezpieczające emisję listów zastawnych
Dział IV - Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi
Dział V - Upadłość banku hipotecznego
Dział VI - Przepisy karne
Dział VII - Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną