Przetargi.pl
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wyjaśnienia

Spis treści

Preambuła
Rozdział I Rzeczpospolita
Rozdział II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Zasady ogólne
Wolności i prawa osobiste
Wolności i prawa polityczne
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Środki ochrony wolności i praw
Obowiązki

Rozdział III źródła prawa
Rozdział IV Sejm i Senat
Wybory i kadencja
Posłowie i senatorowie
Organizacja i działanie
Referendum

Rozdział V Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Rozdział VI Rada Ministrów i administracja rządowa
Rozdział VII Samorząd Terytorialny
Rozdział VIII Sądy i Trybunały
Sądy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu

Rozdział IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Najwyższa Izba Kontroli
Rzecznik Praw Obywatelskich
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Rozdział X Finanse publiczne
Rozdział XI Stany nadzwyczajne
Rozdział XII Zmiana konstytucji
Rozdział XIII Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną