Przetargi.pl
Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003) - Prawo budowlane

Spis treści

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Rozdział 3 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych
Rozdział 7 - Katastrofa budowlana
Rozdział 8 - Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Rozdział 9 - Przepisy karne
Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Rozdział 11 - Przepisy przejściowe i końcowe
Załącznik

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną