Przetargi.pl
Ustawa o opłacie skarbowej

z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2000 r.) - Ustawa o opłacie skarbowej

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.00.86.960
2001.04.25 zm. Dz.U.01.5.43
2001.06.28 zm. Dz.U.01.60.610
2001.10.01 zm. Dz.U.01.100.1085
2001.10.26 zm. Dz.U.01.76.811
2002.02.13 zm. Dz.U.01.129.1441
2002.10.01 zm. Dz.U.02.141.1178
2003.01.01 zm. Dz.U.02.135.1143
zm. Dz.U.02.216.1824
2003.02.07 zm. Dz.U.03.7.78
2003.09.01 zm. Dz.U.03.128.1176
2003.10.15 zm. Dz.U.03.170.1651
2004.01.01 zm. Dz.U.03.96.874
zm. Dz.U.03.124.1154
2004.04.26 zm. Dz.U.04.49.466
2004.05.01 zm. Dz.U.01.87.954
zm. Dz.U.02.71.655
zm. Dz.U.02.135.1143
zm. Dz.U.02.141.1180
zm. Dz.U.03.190.1864
zm. Dz.U.04.54.535
zm. Dz.U.04.62.574
zm. Dz.U.04.70.632
zm. Dz.U.04.91.870
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.96.959
2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808
2004.10.02 zm. Dz.U.04.191.1956

Rozdział 1 - Przedmiot opłaty skarbowej
Rozdział 2 - Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
Rozdział 3 - Wysokość stawek opłaty skarbowej
Rozdział 4 - Pobór i zwrot opłaty skarbowej
Rozdział 5 - Właściwość organów podatkowych
Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe

ZAŁąCZNIK(18) SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA
- Podania i załączniki do podań
- Czynności urzędowe
- Zaświadczenia
- Zezwolenia
- Dokumenty

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną