Przetargi.pl
Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1989 r.) - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.00.100.1086
2001-03-30 zm.Dz.U.00.120.1268 art.31
2001-11-14 zm.Dz.U.01.125.1363 art.15
2002-01-01 zm.Dz.U.01.115.1229 art.197
2003-01-01 zm.Dz.U.01.110.1189 art.51
2003-10-07 zm.Dz.U.03.166.1612 art.10
2003-11-17 zm.Dz.U.03.162.1568 art.125
2004-02-07 zm.Dz.U.04.10.76art.18

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Służba geodezyjna i kartograficzna (10)
Rozdział 3 - Prace geodezyjne i kartograficzne
Rozdział 4 - Ewidencja gruntów i budynków
Rozdział 5 - Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Rozdział 6 - Rozgraniczanie nieruchomości
Rozdział 7 - Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Rozdział 8 - Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
Rozdział 9 - Przepisy karne
Rozdział 10 - Przepisy przejściowe i końcowe (85)

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną