Przetargi.pl
Ustawa o zamówieniach publicznych

z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity) - Ustawa o zamówieniach publicznych

Wyjaśnienia

Uwaga! Aktualna ustawa: Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551)

Spis treści

Dz.U.02.72.664
2002.10.10 zm. przen. Dz.U.01.113.1208
2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984
2003.01.01 zm. przen. Dz.U.01.76.813
2003.01.25 zm. Dz.U.03.2.16
2003.08.24 zm. Dz.U.03.130.1188
2003.10.20 zm. Dz.U.03.165.1591
2003.11.28 zm. Dz.U.02.197.1661
2004.01.01 zm. przen. Dz.U.01.76.813
zm. Dz.U.03.165.1591
2004.05.01 zm. przen. Dz.U.01.76.813

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Urząd Zamówień Publicznych
Rozdział 3 - Zasady udzielania zamówień publicznych
Rozdział 4 - Przetarg nieograniczony
Rozdział 4a - Przetarg ograniczony
Rozdział 5 - Przetarg dwustopniowy
Rozdział 6 - Inne tryby udzielania zamówień publicznych
Rozdział 7 - Umowy w sprawach zamówień publicznych
Rozdział 8 - Protest, odwołanie i skarga
Rozdział 9 - Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną