Przetargi.pl
Kodeks pracy - strona nr 31

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity) - Kodeks pracy - strona nr 31

Spis treściWyjaśnienia

Nagrody i wyróżnienia

Art. 105. (77)
Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
Art. 106. (skreślony).
Art. 107. (78) (uchylony).

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną