Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w piwnicy i parterze Teatru Łaźnia Nowa os. Szkolne 25, 31-977 Kraków etap 2

Teatr Łaźnia Nowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4250320 , fax. 012 4250321
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Łaźnia Nowa
  os. Szkolne 25 25
  31-977 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4250320, fax. 012 4250321
  REGON: 35690088300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznianowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejska instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w piwnicy i parterze Teatru Łaźnia Nowa os. Szkolne 25, 31-977 Kraków etap 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń piwnicy i parteru budynku Teatru Łaźnia Nowa os. Szkolne 25, 31-977 Kraków etap 2, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz pozostałymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia, stanowiącymi Załączniki nr 2-4 do niniejszej SIWZ 3.2. Zakres prac obejmuje: Pomieszczenia zaznaczone na rysunku nr 1 [w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ] obwiednią o numerach i nazwach: Wykonanie robót budowlanych w piwnicy przy galerii po lewej stronie. 1. Pom: 0.05. Wykucie w ścianie 3 otworów 14,85 m2, wykonanie nadproży nad otworami, wykonanie projektu wykonawczego dla nadproży, wywóz gruzu 9,93 m3 rozebranie wykładziny z płytek ceramicznych ściennych, 25 m2, roboty tynkarskie ułożenie tynków płyty g-k na plackach, przygotowanie podłoża, malowanie ścian 111,45 m2 montaż drzwi 90x 2oo, skucie i wykonanie nowej posadzki cementowej 42 m, listwy dylatacyjne prace instalacyjne elektryczne 2. Pom: 0.06. wykucie w ścianie otworów drzwiowych szer. 0,9 m, wywóz gruzu, 4,66m3 Wyburzenie umywalni betonowo ceramicznej powierzchni a 2,8 m2, ułożenie tynków płyty g-k na plackach 43,18 m2, listwy przypodłogowe, położenie gładzi szpachlowej usunięcie starych powłok malarskich, sufit 9,66 m2, wykonanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu i malowanie ścian i sufitu 56,23 m2, wymiana drzwi 90x200 z ościeżnicami metalowymi 1 sztuka, zamurowanie drzwi 90 cm x 2,10, robot posadzkarskie 9,66 m2 naprawa wylanie posadzki cementowej 9,66m, Listwy dylatacyjne ozdobne 16,6 mb, prace instalacyjne elektryczne Pomieszczenia dla archiwum zakładowego. 3. Pom 0.07 wykucie w ścianie otworów drzwiowych szer. 0,9m, wykonanie nadproża na nowymi drzwiami, roboty malarskie ściany sufit 67,19m2, wywóz gruzu 3,06m3, roboty tynkarskie: położenie tynków płyty g-k na plackach gładzi szpachlowej 45,63 m2, listwy przypodłogowe 17,28 mb gładź szpachlowa ścian 45,63 m2, roboty malarskie ścian i sufitu 3 razy 67,19 m2, montaż drzwi, roboty posadzkarskie skucie starych położenie nowych malowanie farba do betonu dwa razy 34,348 m2, listwy obwodowe przypodłogowe 16,38 mb. Roboty hydrauliczne: zaślepienie wody. Roboty instalacyjne elektryczne 4. Pom 0.08, wyburzenia ścian ścianka działowa 6,6 m2, wykucie otworów drzwiowych 1,68 m2. Prace malarskie ściany sufit 62,66 m2. Wywóz gruzu 1,73 m3. Prace tynkarskie tynki g-k na plackach, szpachlowanie, położenie gładzi 43,67 m2, listwy przypodłogowe 15,88 mb usunięcie starych powłok malarskich sufit 13,30 m2. Prace malarskie sufit x 3 39,888 m2, ściany x 3 131,01 m2. Montaż drzwi 1 szt. Roboty posadzkarskie posadzki cementowe, zbrojone siatką 13,3 m2 malowanie farbami do betonu dwa razy listwy obwodowe przy podłogowe 14,98 mb, zaślepienie wody. Prace elektryczne, montaż lamp. 5. Pom 0.09, roboty wyburzenie ścianek działowych ceglanych 7,98 m2, wykucie otworów drzwiowych 1,68 m2, prace malarskie ściany sufit 68,73 m2, wywóz gruzu 1,66 m3, roboty tynkarskie: tynki G-K na plackach, gładź szpachlowa ścian 46,42 m2, listwy przypodłogowe 16,88 mb. Pomalowanie sufitu 3x 48,2 m2, Pomalowanie ścian 3x 139,26 m2. Montaż drzwi, 90x200 z ościeżnicami metalowymi 1 szt. Roboty posadzkarskie warstwy wyrównawcze Posadzki cementowe, wraz cokolikami, zbrojone siatka stalową 16,07 m2, malowanie farbami do betonu dwa razy, 32.13 m2, prace hydrauliczne zaślepienie wody. Prace elektryczne instalacyjne, poprzyczepianie instalacji, montaż lamp Wykonanie robót budowlanych w piwnicy przy galerii po prawej stronie. 6. i 7. Pom. 044 i 0.43 Pn Hall koło Galerii po prawej stronie Wyburzenia: ścianka działowa pomiędzy pom. 0.44 a 0.43 12,15 M2, ścianka działowa niska 4,98 m2, wyburzenie umywalni w pom. 0.43 2,0 m3, wykucie 3 otworów w ścianie głównej 14,85 m2, wykucie otworu drzwiowego szer. 0,9 wysokość 2,10 m, zerwanie terakoty z podłogi pow. 27,70 m2. Roboty tynkarskie: ściany tynki g-k na plackach, sufit szpachlowany, Roboty malarskie: ściany i sufit 101,27m2, Położenie płytek ceramicznych na kleju 20x20cm na ścianach 26,8 mb wys. 2,2m Roboty posadzkarskie: Posadzki cementowe zbrojone siatka 42,00 m2, płytka grys 42 m2 Listwy dylatacyjne ozdobne 5 mb, listwy przypodłogowe 25,9 mb Drzwi : wymiana drzwi 90x200 z ościeżnicami metalowymi 1 szt. wstawienie nowych drzwi 90x200 z ościeżnicami metalowymi 1 sztuka, wykonanie nadproży nad otworami w ścianie długiej 3 nadproża 5,4 mb, wykonanie projektu wykonawczego dla nadproży dla tych otworów 1 sztuka. Wywóz gruzu: 21,01 m3. Inne roboty roboty hydrauliczne zaślepienie wody, demontaż WC, prace instalacyjne. 8. Pom. 042 pn:Ubikacje koło Galerii po prawej stronie ( 2 muszle+3 pisuary+3 duże umywalki Wykucie otworów pod drzwi 2,00 szt. pow. otworów pod drzwi 3,78 m2. Montaż ścianki g-k na ruszcie z ociepleniem 2,00 szt. Długość 6,60 mb. Pow. ścianki działowej w WC 18,15 m2 całkowita pow. do malowania z sufitem 43,66 m2. Roboty fliziarskie: położenie płytek ceramicznych na kleju 20x20cm na ścianach wysokość ściany do kafelkowania 2,2 m, pow. 9,24 m2. Na podłodze gresem na kleju 24,84 m2. Roboty tynkarskie: tynki g-k 18,15 m2, listwy przypodłogowe 20 mb, gładź szpachlowa ścian, szpachlowanie i wyrównanie podłoża 36,30 m2 Roboty malarskie usunięcie starych powłok malarskich sufit, naprawa powierzchni 27,32 m2, naprawa ścian przed malowaniem 51,22 m2. Wykonanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu, 114,84 m2. Malowanie sufitu 3x. Malowanie ścian 3x 270,01 m2 Roboty posadzkarskie: wykucie starej posadzki, posadzka cementowa nowa wraz cokolikami, zbrojone siatka stalową 24,84 m2 Listwy dylatacyjne ozdobne 5 mb, listwy przypodłogowe 19,1 mb Prace elektryczne instalacyjne montaż oświetlenia w pomieszczeniu montaż lamp, montaż wentylacji Montaż kratek a suficie 24,84 m2. Montaż kanalizacji do 2 muszli i 3 umywalek 8. Montaż wody do 2 muszli i 3 umywalek 8 Ścianki działowe do ubikacji lekkie 1 szt., Drzwi wstawienie nowych drzwi 90x200 z ościeżnicami metalowymi 2 szt. Poj. gruzu do wywozu 6,02 m3 9. Pom. 0.41 pn: Ubikacje koło Galerii po prawej stronie (8 muszli+3 pisuary+3 duże umywalki ) Wstawienie ścianki działowej do WC-g-k na ruszcie z ociepleniem 2,00 sztuki pow. 18,98 m2 Prace malarskie przygotowawcze ściany i sufitu 24,50m2., malowanie sufitu 3x 85,86 m2, ściany Ścian 3x 287,65 m2. Prace fliziarskie: podłoga gres 28,62 m2, ściany płytki cer. Wysokość ściany 2,2 m listwy przypodłogowe 21,4 mb. Prace tynkarskie: tynki g-k na plackach 18,98 m2, gładź szpachlowa ścian, wyrównanie podłoża 37,95 m2, szpachlowanie i wyrównanie podłoża 37,95 m2. Roboty posadzkarskie: posadzki cementowe, wraz cokolikami, zbrojone siatka stalową 28,62 m2. Zerwanie terakoty z podłogi pow. 28,62 m2. Inne roboty prace elektryczne instalacyjne montaż oświetlenia w pomieszczeniu. Montaż wentylacji, sufitu z kratek na suficie ścianek działowych do ubikacji, lekkie 6 szt. Roboty hydrauliczne i kanalizacyjne. Drzwi zamurowanie drzwi 90 cm x 2,10. Pojemność gruzu z wyburzeń otworów w ścian do wywozu 4,98 m3 10. Pom. 0.40. (3 muszle+1 pisuar) Wyburzenie umywalni sztuki 4 m3, zamurowanie drzwi 90 cm x 2,10. Wstawienie ścianki działowej do WC-g-k na ruszcie z ociepleniem 2,00 szt. Roboty tynkarskie tynki g-k 13,48 m2, gładź szpachlowa, wyrównanie ścian 26,95 m2, listwy przypodłogowe 21,6 mb. Roboty malarskie: usunięcie starych powłok malarskich sufit 32,07 m2, ścian 53,73 m2. Malowanie sufitu 3x 87,45m2. Malowanie ścian 3x 225,03 m2. Roboty posadzkarskie: posadzki cementowe, wraz cokolikami, zbrojone siatka stalową 29,15 m2. Roboty fliziarskie: gres na podłodze 29,15m2, listwy obwodowe przypodłogowe 20,7 mb. Inne roboty prace elektryczne instalacyjne montaż oświetlenia w pomieszczeniu. Montaż wentylacji, sufitu z kratek na suficie ścianek działowych do ubikacji, lekkie 1 szt. Roboty hydrauliczne i kanalizacyjne. Montaż kanalizacji do muszli i pisuary 3+1, Montaż wody do muszli i pisuarów 3+1. Drzwi: wymiana drzwi 90x200 z ościeżnicami metalowymi 1 szt. wstawienie nowych drzwi 90x200 z ościeżnicami metalowymi 5 szt. wykonanie nadproży nad otworami drzwiowymi 3 mb, wykonanie projektu wykonawczego dla nadproży dla tych otworów 3 szt. Pojemność gruzu z wyburzeń do wywozu 11,50 m3 11., 12., 13., Kartonownia. Pom: 0.11, 0.12, 0.13 ( WC 2 muszle i 2 umywalki, troje drzwi). Wyburzenie fundamentów żelbetowych pod urządzenia. Wyburzenie ściany pod drzwi. Wyburzenie ściany z cegły Roboty fliziarskie płytki ceramiczne na ścianach w WC 42 m2. Roboty tynkarskie płyty g-k, gładź szpachlowa ścian 51,03 m2. Wstawienie do WC ścianki działowej -g-k na ruszcie z ociepleniem 3,30m2. listwy przypodłogowe 12,8 mb listwy obwodowe 21 mb. Roboty malarskie sufit: usunięcie starych powłok 10,15m2. Malowanie sufitu 3x 30,45m2. Malowanie ścian 3x 105,60 m2. w ubikacjach sufity z kratek 10 m2. Roboty posadzkarskie posadzki cementowe, wraz cokolikami, zbrojone siatka 10,15 m2. Malowanie farbami do betonu dwa razy 20,30 m2. Roboty instalacyjne elektryczne. Drzwi wymiana drzwi 90x200 z ościeżnicami metalowymi 3 szt. Zamurowanie drzwi 90 cm x 2,10 1,8 m2. Wykonanie projektu wykonawczego dla nadproży. Pojemność gruzu do wywozu 1,92 m3 Parter: 14. Pom. pn: Magazyn światła Parter Wykonanie naprawy posadzki żelbetowej o pow. 48,84 m2, która ma pod sobą piętro niżej piwniczne pomieszczenie w taki sposób, aby ją wyrównać i nadać jej twardość posadzki przemysłowej do transportu kołowego (wózki transportowe obciążenie do 500 kg/m2). 15. Pom. pn: Foyer - Parter. Roboty malarskie 78 m2, naprawa tynku. Farbami dekoracyjnymi transparentnymi. 16. Pom. pn: szatnia. Parter. Roboty malarskie 68 m2 Farbami dekoracyjnymi transparentnymi , Malowanie drzwi metalowych, naprawy tynków. Roboty posadzkarskie: naprawa i wyrównanie posadzki cementowej warstwa samopoziomująca i położenie posadzki epoksydowej wylewano szpachlowej przeciw ślizgowej. Razem 16 pomieszczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laznianowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach