Przetargi.pl
Remont pokoi z wymianą instalacji elektrycznej oraz wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni i pralni w DPS Tarnów ul. Czarna Droga 48

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-101 Tarnów, ul. Czarna Droga 48
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 633-02-15 , fax. 0-14 633-02-15
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Czarna Droga 48 48
  33-101 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 0-14 633-02-15, fax. 0-14 633-02-15
  REGON: 00031269100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.itarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna - Gminy Miasta Tarnowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokoi z wymianą instalacji elektrycznej oraz wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni i pralni w DPS Tarnów ul. Czarna Droga 48
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: A. Remont pokoi z wymianą instalacji elektrycznej A 1. Pokój duży (dwuosobowy)- rys. nr 1 (zał. nr 11 do SIWZ)- do wykonania trzy pokoje: - wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworu - wymiana płytek podłogowych i ściennych w przedpokoju - wymiana posadzek cementowych - wymiana wykładziny na posadzki PCV zgrzewaną z cokolikami 15 cm - naprawa tynków po wyburzeniach - wymiana szafy ubraniowej z pawlaczem i dwoma szufladami 120 x245 głębokość 55 cm (a) - wymiana szafki wiszącej z półką 120x70 głębokość 35 cm (b) - wymiana szafki umywalkowej na szafkę z blatem granitowym z umywalką wpuszczaną baterią stojącą na nóżkach dwudrzwiowa 120x85 głębokość 50 cm (c) - wykonanie nakładki z PCV na parapet lastrykowy (nakładka niska) - malowanie ścian i sufitów po uprzednim zdarciu istniejącej farby wykonaniu gładzi gipsowych - malowanie ścian sufitów farbami akrylowymi z połyskiem. Roboty elektryczne - wszystkie nowe i istniejące instalacje winny być wkute pod tynk - wykonanie instalacji oświetleniowej (lampy kinkiety) - wykonanie instalacji przyzywowej - wykonanie instalacji niskoprądowej : RTV, komputerowej - wykonanie tablicy rozdzielczej w pokojach - zabezpieczenie zapasu przewodów w korytarzu A 2. Pokój mały (jedynka) - rys. nr 2 (zał. nr 10 do SIWZ)- do wykonania trzy pokoje: - wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworu - wymiana płytek podłogowych i ściennych w aneksie - wymiana posadzek cementowych - wymiana wykładziny na posadzkę PCV zgrzewaną z cokolikami 15 cm - naprawa tynków po wyburzeniach i zamurowaniach - wymiana szafy ubraniowej z pawlaczem i dwoma szufladami 80x245 głębokość 55cm (d) - wymiana szafki umywalkowej na szafkę wykonaną z płyty lakierowanej na biało z umywalką wpuszczaną i baterią stojącą 60x40x80 cm (e) - wykonanie nakładki z PCV na parapet lastrykowy (nakładka niska) - malowanie ścian i sufitów po uprzednim zdarciu istniejącej farby wykonaniu gładzi gipsowych - malowanie ścian sufitów farbami akrylowymi z połyskiem. Roboty elektryczne - wszystkie nowe i istniejące instalacje winny być wkute pod tynk - wykonanie instalacji oświetleniowej (lampy kinkiety) - wykonanie instalacji przyzywowej - wykonanie instalacji niskoprądowej : RTV, komputerowej - wykonanie tablicy rozdzielczej w pokojach - zabezpieczenie zapasu przewodów w korytarzu A 3. Korytarz przyległy do remontowanych pokoi - sufit podwieszony cd - kontynuacja - malowanie sufitu po robotach montażowych instalacji elektrycznej - malowanie uzupełniające ścian korytarza po wymianie drzwi Roboty elektryczne - instalacja elektryczna zbiorcza z remontowanych pokoi - przewody do rozdzielni piętrowej w przestrzeni podsufitowej z przejściami pod podciągami demontażem i montażem zabudowy podciągów - instalacja z poszczególnych pokoi do serwera na I piętrze (2 przewody na pokój) przewód kl 6 z separacją (konieczny zapas do serwera bez łączenia przewodów) - gniazda instalacji elektrycznej w przestrzeni między sufitowej - rozdzielnia piętrowa wraz z wyposażeniem - instalacja oświetleniowa na korytarzu (wraz z oprawami) B. Wentylacja mechaniczna kuchni i pralni B.1.Dostawa inwestorska Inwestor dostarczy na plac budowy następujące urządzenia : Klimatyzator freonowy bezpośredniego odprowadzenia system split jednostka wewnetrzna sufitowa zasilanie U=1x230V N=4,0kW Qz=12,5kW - szt 1 Klimatyzator freonowy bezpośredniego odprowadzenia system split jednostka zewnętrzna zasilanie U=1x230V N=4,0kW Qz=12,5kW - szt 1 Okapy wentylacyjne prostokątnym z filtrem tłuszczowym i oświetleniem ze stali nierdzewnej o wym Bxl-xL = 1,0x0,5x1,0m - szt 1 Okapy wentylacyjne prostokątnym z filtrem tłuszczowym i oświetleniem ze stali nierdzewnej o wym Bxl-xL = 1,2x0,6x1,2m - szt 1 Okapy wentylacyjne prostokątnym z filtrem tłuszczowym i oświetleniem ze stali nierdzewnej o wym Bxl-xL = 1,2x0,6x2,8m - szt 1 Okapy wentylacyjne prostokątnym z filtrem tłuszczowym i oświetleniem ze stali nierdzewnej o wym Bxl-xL = 1,3x0,6x1,35m - szt 1 Wentylatory dachowe o dużym sprzężu Vw 2000m3/h - szt 2 B 2. Kuchnia - wykonanie wymiany wentylacji w kuchni (wg projektu) wraz z okablowaniem i automatyką. - remont lub wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych do nawiewu świeżego powietrza w piwnicy - wykonanie kanałów wentylacyjnych na dach - wykonanie dodatkowego okapu z zmywalni nad wyparzaczem z odprowadzeniem pary na zewnątrz budynku z wentylatorem wyciągowym i kanałem nawiewnym t.Z - instalacji elektrycznej i automatyki - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą - wykonanie robot malarskich po robotach instalacyjnych pomieszczeń - wykonanie zabezpieczeń pomieszczeń przyległych przed zapyleniem (jadalnia ,magazynki, klatka schodowa, korytarz) B 3. Pralnia - wykonanie wymiany wentylacji w pralni i maglu (wg projektu) wraz z okablowaniem i automatyką - wykonanie kanałów wentylacyjnych na dach - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą - wykonanie robot malarskich po robotach instalacyjnych pomieszczeń - wykonanie zabezpieczeń pomieszczeń przyległych przed zapyleniem (korytarz, magazynki, korytarz) - montaż wentylatorów na dachu wraz z doprowadzeniem energii i automatyką B.4. Wykonanie zasilania z rozdzielni głównej do kuchni - wykonanie zasilania wentylacji mechanicznej z rozdzielni głównej kanałami technicznymi w piwnicy i dalej do kuchni i pralni (wg projektu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/dpstarnow1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach