Przetargi.pl
Usługi kafeteryjne dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych (usługa społeczna).

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 369267361
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kafeteryjne dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych (usługa społeczna).
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach