Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Remont i adaptacja sali gimnastycznej na salę dydaktyczną wraz z łazienką w Przedszkolu nr 80 przy ul. Łukowej 4 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i montażowych objętych w/w dokumentacją.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225651560 , fax. 225651560
 • Data zamieszczenia: 2017-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  ul. Rakowiecka 25/25
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225651560, fax. 225651560
  REGON: 015259663
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Remont i adaptacja sali gimnastycznej na salę dydaktyczną wraz z łazienką w Przedszkolu nr 80 przy ul. Łukowej 4 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i montażowych objętych w/w dokumentacją.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania sali gimnastycznej do potrzeb sali dydaktycznej w Przedszkolu. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i montażowych objętych w/w dokumentacją.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach