Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-818 Warszawa, Twarda
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 798 841 , fax. 226 206 221
 • Data zamieszczenia: 2017-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN
  Twarda 51/55
  00-818 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 798 841, fax. 226 206 221
  REGON: 32585400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I 30213000-5 – Komputery osobiste 3 sztuki 30213100-6 – Komputery przenośne 2 sztuki 30231310-3 – Wyświetlacze płaskie 1 sztuka 48000000-0 – Pakiety oprogramowania 5 sztuk Część II 48000000-0 – Pakiety oprogramowania 1 sztuk

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach