Przetargi.pl
Wykonywanie prac porządkowych na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy z podziałem na części: I (w rejonie Włoch) od ulicy Al. Jerozolimskie – w kierunku północno – zachodnim do granicy Dzielnicy. II (w rejonie Okęcia ) od ulicy Aleje Jerozolimskie w kierunku południowo-wschodnim do granicy Dzielnicy.

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02133 Warszawa, al. Krakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 34 330 , fax. 22 44 34 333
 • Data zamieszczenia: 2017-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
  al. Krakowska 257
  02133 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 34 330, fax. 22 44 34 333
  REGON: 1070258500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac porządkowych na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy z podziałem na części: I (w rejonie Włoch) od ulicy Al. Jerozolimskie – w kierunku północno – zachodnim do granicy Dzielnicy. II (w rejonie Okęcia ) od ulicy Aleje Jerozolimskie w kierunku południowo-wschodnim do granicy Dzielnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach