Przetargi.pl
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DROGI DO PRZYSZŁOŚCI: STUDIUJ – PRACUJ”

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08110 Siedlce, ul. Konarskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 442 095 , fax. 256 442 045
 • Data zamieszczenia: 2017-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Konarskiego 2
  08110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 442 095, fax. 256 442 045
  REGON: 147100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DROGI DO PRZYSZŁOŚCI: STUDIUJ – PRACUJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów zagranicznych dla studentów Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych UPH w Siedlcach, uczestników projektu „Drogi do przyszłości: studiuj - pracuj”. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV jako: 1) 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne; 2) 63511000-4 Organizacja wycieczek. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (trzy) części (Zadania): 1) Zadanie nr 1 – organizacja i przeprowadzenie wyjazdu do Petersburga (Rosja); 2)Zadanie nr 2 – organizacja i przeprowadzenie wyjazdu do Berlina (Niemcy); 3)Zadanie nr 3 – organizacja i przeprowadzenie wyjazdu do Edynburga (Wlk. Brytania); 4.Wyjazdy mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych z zakresu języka obcego, kompetencji analitycznych (wyszukiwanie informacji) komunikacyjnych oraz interpersonalnych. Poprzez wyjazd do placówki w kraju obcojęzycznym uczestnicy wyjazdu wzmocnią umiejętności językowe z zakresu zarówno codziennego się nim posługiwania, jak i komunikacji ze sfery naukowej (wyjazd organizowany jest do placówki naukowej). Uczestnicy nawiążą nowe kontakty zagraniczne, podniosą kompetencje analityczne oraz interpersonalno-językowe. Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w wyjeździe szkoleniowo-językowym. 5.Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie: 1)transportu do i z miejsca docelowego oraz na obszarze zwiedzanego miasta; 2)noclegów dla uczestników wyjazdów; 3)wyżywienia dla uczestników wyjazdów; 4)sali seminaryjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia językowego; 5)ubezpieczenia uczestników wyjazdu; 6)wiz dla uczestników wyjazdu (w przypadku wycieczki do Petersburga). 6.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału przedmiotu zamówienia na części, określa załącznik nr 1 do SIWZ. 7.Zamawiający określa, że przedmiot zamówienia może być wykonany wyłącznie przez podmiot, spełniający wymagania wskazane w art. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2016.187 z dnia 2016.02.16).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach