Przetargi.pl
Zakup papieru kserograficznego dla szkół i placówek oświatowych z terenu dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - część II

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY ogłasza przetarg

 • Adres: 03-558 Warszawa, ul. Stojanowska 12/14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
  ul. Stojanowska 12/14
  03-558 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010812960
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup papieru kserograficznego dla szkół i placówek oświatowych z terenu dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - część II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup papieru kserograficznego dla szkół i placówek oświatowych z terenu dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach