Przetargi.pl
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023”.

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227555534
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
  ul. T. Kościuszki 12A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227555534
  REGON: 013269137
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do Szkoły w Nowym Mieście na Pilicą, w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis zamówienia zał. 1a do SWZ i 4a do SWZSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki do szkoły w Żyrardowie i szkoły w Skierniewicach w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1b i 4b do SWZ: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki do szkoły w Lubiczowie, szkoły w Laskach, szkoły w Łomiankach i szkoły w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SWZ i 4c do SWZ„Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki do szkoły w Lesznie”. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załacznik nr 1d i 4d do SWZDowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim, Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowana Dorożka” w roku szkolnym 2022/2023Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1e do SWZ i załącznik nr 4e do SWZDowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie i Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załacznik nr 1fi 4f do SWZ.Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do Szkoły Podstawowej w Warszawie i Szkoły Podstawowej w Parzniewiei Szkoły Przysposabiającej do Pracy w roku szkolnym 2022/2023Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1g i4 g do SWZ.„Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1h i 4h do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach