Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE INTERESÓW GMINY PRUSICE ORAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gmina Prusice ogłasza przetarg

 • Adres: 55-110 Prusice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 312 62 24 wew.36 , fax. 71 312 62 29
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prusice
  Rynek 1
  55-110 Prusice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 312 62 24 wew.36, fax. 71 312 62 29
  REGON: 931935106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE INTERESÓW GMINY PRUSICE ORAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach