Przetargi.pl
Dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych, sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i urządzeń spalinowych w ramach projektu pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59700 Bolesławiec, ul. Ogrodowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 351 864 , fax. 757 351 864
 • Data zamieszczenia: 2017-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
  ul. Ogrodowa 7
  59700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 351 864, fax. 757 351 864
  REGON: 23106976000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych, sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i urządzeń spalinowych w ramach projektu pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych, sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i urządzeń spalinowych oraz osprzętu elektronicznego w ramach projektu RPOWD 10.4.1 pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” 2. Postępowanie zostało podzielone na 5 części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ilości, dla każdej z części został opisany w następujących załącznikach: 1) Cześć 1 – Obrabiarki - Dostawa tokarki konwencjonalnej wraz z wyposażeniem oraz dostawa frezarki konwencjonalnej wraz z wyposażeniem – załącznik nr 2A, 2) Część 2 – Sprzęt samochodowy – Dostawa ręcznego szarpaka do kół, podnośnika samochodowego – załącznik nr 2B, 3) Cześć 3 – Urządzenia spawalnicze – Dostawa urządzenia spawalniczego metodą MIG/MAG, urządzenia spawalniczego metodą TIG – załącznik nr 2C, 4) Cześć 4 – Sprzęt budowlany – Dostawa betoniarki/mieszalnika, klipera budowlanego, tachimetra geodezyjnego - załącznik nr 2D, 5) Część 5 – Elektronarzędzia i urządzenia spalinowe – Dostawa piły spalinowej, wiertarki z kompletem wierteł do betonu, wyrzynarki budowlanej, wkrętarki budowlanej - załącznik nr 2E.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach