Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego

Powiat Zgorzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 59900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II AWP
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 77 615 66, 75 77 506 72 , fax. 75 77 615 66, 7750672 w. 211
 • Data zamieszczenia: 2017-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgorzelecki
  ul. Bohaterów II AWP
  59900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 77 615 66, 75 77 506 72, fax. 75 77 615 66, 7750672 w. 211
  REGON: 23082135100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 1) dla część I – 3 000,00 zł, 2) dla część II – 700,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach