Przetargi.pl
obsługa serwisowa oraz wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALKOSENSOR (210 kpl.) w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2017-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 930156216
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  obsługa serwisowa oraz wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALKOSENSOR (210 kpl.) w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  obsługa serwisowa oraz wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALKOSENSOR (210 kpl.) w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach