Przetargi.pl
„Dostawa minikoparki o ciężarze 1,7-1,9 tony wraz z przyczepą/lawetą do jej transportu.”

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Kolejowa 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746650061
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu
  Kolejowa 4
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746650061
  REGON: 891322535
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa minikoparki o ciężarze 1,7-1,9 tony wraz z przyczepą/lawetą do jej transportu.”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach