Przetargi.pl
Realizacja zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” – „Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków”

Gmina Brusy ogłasza przetarg

 • Adres: 89-632 Brusy, Na Zaborach 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3969300 , fax. 52 3969303
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brusy
  Na Zaborach 1
  89-632 Brusy, woj. pomorskie
  tel. 52 3969300, fax. 52 3969303
  REGON: 092351251
 • Adres strony internetowej zamawiającego: brusy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” – „Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach