Przetargi.pl
Prace konserwacyjne w budynkach nr 7 i nr 8 w kompleksie wojskowym m. Łeba oraz nr 14 i nr 3 w kompleksach wojskowych m. Lębork

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-271 Ustka, Lędowo-Osiedle
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 231 377 , fax. 261 231 578
 • Data zamieszczenia: 2017-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Lędowo-Osiedle 1N
  76-271 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 261 231 377, fax. 261 231 578
  REGON: 22051541000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwacyjne w budynkach nr 7 i nr 8 w kompleksie wojskowym m. Łeba oraz nr 14 i nr 3 w kompleksach wojskowych m. Lębork
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne w budynkach nr 7 i nr 8 w kompleksie wojskowym m. Łeba oraz nr 14 i nr 3 w kompleksach wojskowych m. Lębork. Postępowanie składa się z czterech zadań, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. Zad. I: Prace konserwacyjne w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym m. Łeba – czyszczenie i malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej, naprawa drzwi zewnętrznych, naprawa pomostu, prace malarskie wewnętrzne. Zad. II: Prace konserwacyjne w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym m. Łeba – naprawa posadzek (wymiana wykładziny), prace malarskie, naprawa instalacji elektrycznej. Zad. III: Prace konserwacyjne w budynku nr 14 w kompleksie wojskowym m. Lębork – częściowa wymiana stolarki okiennej, naprawa (renowacja) stolarki drzwiowej zewnętrznej. Budynek nr 14 znajduje się w ewidencji zabytków. Zad. IV: Prace konserwacyjne w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym m. Lębork – naprawa elewacji, prace malarskie wewnętrzne i zewnętrzne, częściowa wymiana stolarki okiennej, częściowa wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. Szczegółowy zakres prac do wykonania określają przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (Zadanie III) oraz rzuty, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (Zadanie IV) oddzielnie dla każdego zadania, zamieszczone w plikach, które stanowią załączniki do SIWZ Wynagrodzenie za pracę jest wynagrodzeniem kosztorysowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach