Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinkach od km 108+400,80 do km 108+794,22 oraz od km 106+932,50 do km 107+466,40 w podziale na 2 części

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 32 64 990
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
  ul. Mostowa 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 32 64 990
  REGON: 191687276
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinkach od km 108+400,80 do km 108+794,22 oraz od km 106+932,50 do km 107+466,40 w podziale na 2 części
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach