Przetargi.pl
Modernizacja pracowni szkolnych i sal dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno –Technicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych-II postępowanie

Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  REGON: 230821606
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatlwowecki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pracowni szkolnych i sal dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno –Technicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych-II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach