Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Gdańsku”

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4 W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-620 Gdańsk, ul. Wilhelma Stryjewskiego 28
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4 W GDAŃSKU
  ul. Wilhelma Stryjewskiego 28
  80-620 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 385455831
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp4.edu.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Gdańsku”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach